"DWÓJKA" UCZY KOCHAĆ ZWIERZĘTA

9 listopada 2016 r. w SP2 odbył się apel porządkowy, podczas którego zostało ogłoszone hasło listopadowe: „Dwójka pomaga kochać zwierzęta!” Uczniowie z klasy 5c zaprezentowali „dwójkowy” kodeks SZKOLNEGO MIŁOŚNIKA ZWIERZĄT, w którym punktem przewodnim było skoncentrowanie się całej społeczności szkolnej na niesieniu bezinteresownej pomocy zwierzętom, poszanowaniu ich praw oraz zapewnieniu im ochrony i opieki. ematyka apelu ściśle nawiązuje do ogólnopolskiej akcji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce pt. „Zrywamy łańcuchy”. Dwójka pomaga kochać zwierzęta przez cały rok, jednak w listopadzie, w ramach akcji szkolnego wolontariatu (zbiórka karmy i akcesoriów oraz pogadanki tematyczne) wyjątkowo przypomina, że zwierzę nie jest rzeczą, tylko istotą żyjącą, zdolną do odczuwania, cierpienia tak jak człowiek.

Nadchodzi zima - nie zapominajmy też o dokarmianiu ptaków.