AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

JESTEM BEZPIECZNY

Bardzo dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się kolejny konkurs czytelniczy zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Nosił on nazwę „Jestem bezpieczny na drodze”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas II – VI. Pytania dotyczące bezpieczeństwa na ulicy i na podwórku  nie okazały się trudne.   Nie sprawiło kłopotu pytanie dotyczące grania w piłkę w pobliżu ulicy, czy też pytanie o przebieganiu przez jezdnię. W konkursie wzięła udział cała klasa II b – wych. Anna Drozd-Marecka oraz liczne grono dzieci z innych klas. Okazało się, że uczniowie wykazali się dużą znajomością przepisów z zakresu ruchu drogowego.

Dużo pracy miała komisja w składzie: Aldona Pukało, Patrycja Wolewicz, Anna Bujak i Kamila Mich wybierając kartki z poprawnymi odpowiedziami, z których wylosowano wyróżnienia. Komisja szczególną uwagę, oprócz poprawności odpowiedzi, zwróciła na właściwą pisownię. Na wyróżnienie zasłużyli uczniowie, którzy  napisali nie tylko odpowiedzi, ale również przepisali pytania. Są to: Zuzia Kossobucka z klasy II d, Adaś Giluk i Hania Paszkiewicz z klasy II e. Wyróżnieni uczniowie to:

1.     Filip Kubacki – klasa 2 b

2.     Zuzia Sołtys – klasa 2 b

3.     Zuzia Kossobucka – klasa 2 d

4.     Adam Giluk – klasa 2 e

5.     Hania Paszkiewicz – klasa 2 e

6.     Weronika Tudrujek– klasa 2 e

7.     Sylwia Ławicka – klasa 3 a

8.     Maciej Maciejewski – klasa 3 d

9.     Nikola Jasieniecka – klasa 4 b

10.  Kacper Gbur – klasa 5 a

11.  Zuzia Bilińska – klasa 6 b

12.  Tomek Mysłek – klasa 6 c

Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w innych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

KONKURS LITERACKI

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Literackim na wiersz lub opowiadanie nt. „Pomaganie jest fajne!”. Praca powinna być samodzielna, napisana na komputerze z możliwością przesłania do organizatora wersji elektronicznej - do wykorzystania w zbiorze najlepszych utworów. Prace zgłaszamy do 27 stycznia br. do wychowawców (klasy 1-3) lub nauczycieli języka polskiego (klasy 4-6). Autorzy najlepszych wierszy i opowiadań otrzymają dyplomy, wysokie oceny i nagrody. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach „Roku wolontariatu”.

REFORMA OŚWIATY

DRODZY RODZICE !

W przededniu reformy oświatowej, która ma wejść w życie 1 września 2017 r. roku informuję Państwa, jakie przekształcenia czekają naszą szkołę. Od 1 września 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 stanie się Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 1. W roku szkolnym 2017/2018 będą funkcjonowały 24 oddziały, w tym 8 oddziałów klas I-III, 9 oddziałów klas IV-VIII (1I, 2II, 5III, 5IV, 3V, 1VI - integracyjna) oraz 7 grup przedszkolnych (w tym 6 oddziałów klas „0”). Powstaną nowe obwody w naszym mieście. Z zapewnień pana Burmistrza i przedstawionych planów wynika, że w naszym mieście nie zostanie zlikwidowana żadna ze szkół i żadne z przedszkoli. Większość z Państwa mogła dowiedzieć się o powyższych planach na spotkaniu z władzami miasta oraz na zebraniu rodzicielskim 16 listopada br. Na dzień dzisiejszy są to założenia Urzędu Miasta (jako organu prowadzącego), które muszą zostać przyjęte w formie uchwały przez Radę Miasta Świdwin. Ewentualne nowe informacje będą Państwu przedstawiane na bieżąco na zebraniach rodzicielskich.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Magdalena Bujakowska